Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri

Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri

Otomatik yangın söndürme sistemleri, binalarda hacim veya ekipman koruma amacı ile kullanılırlar ifs.   Otomatik yangın söndürme sistemleri Bir işletmenin devamlılığını, imajını ve işletmeye ait kurumsal belleğin korunmasını sağlamak için hacmin kullanım amacına veya korunacak ekipmanın özelliğine bağlı olarak farklı gaz türleri ile çözümler oluşturulabilmektedir ifs.

Otomatik yangın söndürme sistemleri Gazlı söndürme sistemleri, lokal olarak tesis edilebildiği gibi merkezi yangın algılama ve uyarı sistemleri ile de entegre edilebilmektedir ifs.

Otomatik yangın söndürme sistemleri  Binalarınızın yangın riski, hacimlerin veya ekipmanların yapı ve kurum için önemi ve özellikleri önereceğimiz sistem için belirleyici

 • Otomatik yangın söndürme sistemleri  Korunacak hacimlerin veya ekipmanların kullanım amaçları, oluşabilecek yangın tipleri ne tür bir sistem kurulması gerektiğini belirleyen unsurlardır ifs.
 • Otomatik yangın söndürme sistemleri  Patlayıcı veya parlayıcı ekipmanların bulunduğu hacimlerde, bilgi işlem, arşiv gibi bilgilerin depolandığı yerlerde, enerji toplama ve dağıtım noktalarında farklı gazlı söndürme sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadırlar ifs.
 • Otomatik yangın söndürme sistemleri  Hacimlerde insan bulunması veya bulunmaması hangi sistemin kurulacağını belirleyen unsurlardan biridir ifs.

Otomatik yangın söndürme sistemleri  Dünyanın önde gelen üreticileri tarafından imal edilmiş, onaylı gaz ve ekipmanlar ile, sistemlerinizi standartlara uygun yazılımlar kullanarak tasarlıyor ve kuruyoruz ifs.

Otomatik yangın söndürme sistemleri  Yangın riskiniz ve işletme devamlılığının önemi, sizin için kuracağımız sistemi belirlememizde rol oynar ifs.

Otomatik yangın söndürme sistemleri  Gazlı söndürme sistemi ihtiyacınız için EEC’ye başvurduğunuzda sizin için en uygun sistemi uygulayabilmek için bir dizi tespit ve değerlendirme çalışması yapıyoruz ifs.

 1. Tesisiniz ve işletmeniz incelenerek yangın riskiniz ve bir yangın anında işletmenize ait reaksiyon belirlenir ifs.
 2. Gazlı söndürme sisteminin uygulanması gereken hacimler ve bu hacimlerin özellikleri belirlenir ifs.
 3. Gazlı söndürme sistemi uygulanacak hacimlerde elektrik, mekanik ve inşai kapsamda diğer önlemler belirlenir ve raporlanır ifs.
 4. Gazlı söndürme sistemi uygulanacak hacimlerdeki insan faktörü dikkate alınarak ve onaylı yazılımlar kullanılarak ihtiyaca cevap verecek en uygun çözüm sunulur ifs.
 5. Geleceğe dönük genişleme ve tedarik açısından oluşacak ihtiyaçlar da değerlendirilerek, malzeme ve tesisat maliyetleri ile birlikte sistem seçenekleri sunulur ifs.
 6. Sistem montajından sonra, devreye almadan önce gaz sızdırmazlık testi ile güvenilir sistem kurulumu sağlanır ifs.
 7. Çözümde karar kılındığında, uygulama projeleri hazırlanır, montaj ve programlama tamamlanarak güvenlik ve sistem işletme personeliniz eğitilir ve sistem teslim edilir ifs.
 8. Başlangıç aşamasında mühendislerimiz sistemin çalışmasını süpervize ederek, sistem operatörlerinin eğitim eksikleri varsa tamamlarlar ve gerek duyulduğu takdirde küçük programlama ayarlarını gerçekleştirirler ifs.

Otomatik yangın söndürme sistemleri  Sistemleriniz işletmeye alındıktan sonra da bakım ve servis gereksinimleriniz için teknik servis ekiplerimiz emrinizdedir ifs.

Otomatik yangın söndürme sistemleri  Farklı ürün seçenekleri ile ihtiyaç duyduğunuz çözümleri üretiyoruz ifs.

Otomatik yangın söndürme sistemleri  Komple anahtar teslimi çözümlerimiz için farklı ortamlar için farklı gazde yer alan gazlı söndürme sistemi ürün yelpazemiz sağlamak amacıyla ürünlerimiz arasında gazlı söndürme sistemlerinin yanı sıra sızdırmazlık testi ile de sistem kurulan hacimdeki güvenirliği de kontrol ediyoruz ifs.

 • FM200 gazlı söndürme sistemi
 • CO2 gazlı söndürme sistemi
 • N2 gazlı söndürme sistemi
 • Argon gazlı söndürme sistemi