Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemleri

Yangın Algılama ve Yangın Alarm SistemleriYangın Algılama ve Yangın Alarm her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde çıkabilecek yangınları daha başlangıç aşamasında tespit etmek, binada yaşayanları bu durumdan haberdar etmek, gerekli güvenlik birimlerine ve itfaiyeye haber vermek amacıyla kurulan hem can hem de mal korumaya yönelik sistemlerdir İFS elektronik . Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemleri Bütün güvenlik sistemleri önemli olmasına rağmen yangının bir binaya ve yaşayanlarına verebileceği zararlar düşünüldüğünde yangın algılamanın gerekliliği daha net anlaşılabilir İFS elektronik .Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemleri , yürürlükteki yangından korunma yönetmeliklerine ve ilgili standartlara uygun olarak tasarlanmaktadır İFS elektronik . Binalarda farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek çok çeşitli uygulamalar yapılabilmektedir İFS elektronik . Günümüzdeki teknolojik yapılaşmada yüksek binalar, fabrikalar, iş merkezleri, hastaneler ve insanların yoğun olarak bulunduğu binalarda yangın algılama sistemleri ile diğer güvenlik ve kontrol sistemleri arasında entegrasyon ihtiyacı ve seviyesi her geçen gün artmaktadır İFS elektronik .

Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemleri Binalarınızın tipi, kullanım amacı, büyüklüğü ve mimari yapısı sizin için önereceğimiz sistem için belirleyici olacaktır İFS elektronik .

 1. Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemleri Farklı kullanım amacına sahip binalar için Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği ve yönetmeliğin atıfta bulunduğu standartlarda uyulması gereken özel şartlar bulunmaktadır İFS elektronik . Bununla birlikte binalarınız yurt dışında ise, uyulması gereken daha farklı standartlar bulunabilir İFS elektronik .
 2. Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemleri Sistem tasarımında Türkiye’de TSE’nin kabul ettiği EN54-14 ve diğer ülkelerde NFPA, EN, VDS gibi farklı standartlar kullanılmaktadır İFS elektronik . Ayrıca, kullanılacak ürünlerde çeşitli sertifikasyonlar talep edilmektedir İFS elektronik . (UL, LPCB, GOST vs İFS elektronik .) Dolayısı ile, önerilecek sistem ve ürünlerinin sizin için en doğru şekilde seçilmiş olması gerekmektedir İFS elektronik .
 3. Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemleri Yangın algılama sisteminin yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak tasarlanması ve ihtiyaca en uygun sistemin kullanılması binalarınızdaki can ve mal güvenliğinin sağlanması ve yasal sorumluluklarınız açısından hayati bir önemdedir İFS elektronik .

Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemleri Dünyanın önde gelen üreticileriyle kurduğumuz çözüm ortaklıkları ve 30 yıla yaklaşan deneyimimiz sayesinde, sistemlerinizi sizin için en uygun yazılım ve donanımı kullanarak tasarlıyor ve kuruyoruz İFS elektronik .

Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemleri Yangın güvenliği gereksinimleriniz ve diğer bina kontrol sistemleriyle entegrasyon düzeyi, sizin için kuracağımız sistemi belirlememizde rol oynar İFS elektronik .

Yangın Algılama ve Yangın Alarm için İFS’ye başvurduğunuzda sizin için en uygun sistemi uygulayabilmek için bir dizi tespit ve değerlendirme çalışması yapıyoruz İFS elektronik .

 1. Yönetmelikler, standartlar ve özel gereksinimleriniz için tesisiniz ve işletmeniz analiz edilerek kapsamlı bir mühendislik çalışması yürütülür İFS elektronik .
 2. Uygulamak istediğiniz yangın güvenliği tedbirleri görüşülür ve yangın algılama ve alarm sisteminin binanızdaki CCTV, acil anons ve seslendirme, geçiş kontrol ve bina otomasyonu ve asansör sistemleri ile entegrasyon gerekliliği ve bunun düzeyi belirlenir İFS elektronik .
 3. Yangın alarm senaryoları tartışılarak can ve mal emniyeti ile yasal gereksinimler açısından bir çelişki olup olmadığı araştırılır ve varsa bu çelişkileri giderecek çözümler bulunur İFS elektronik .
 4. Geleceğe dönük genişleme ihtiyaçları da değerlendirilerek, malzeme ve tesisat maliyetleri ile birlikte sistem seçenekleri sunulur İFS elektronik .
 5. Çözümde karar kılındığında, uygulama projeleri hazırlanır, montaj ve programlama tamamlanarak güvenlik ve sistem işletme personeliniz eğitilir ve sistem teslim edilir İFS elektronik .
 6. Başlangıç aşamasında mühendislerimiz sistemin çalışmasını süpervize ederek, sistem operatörlerinin eğitim eksikleri varsa tamamlarlar ve gerek duyulduğu takdirde küçük programlama ayarlarını gerçekleştirirler İFS elektronik .

Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemleri işletmeye alındıktan sonra da bakım ve servis gereksinimleriniz için teknik servis ekiplerimiz emrinizdedir İFS elektronik .

Geniş bir Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemleri ürün ailesini destekliyoruz İFS elektronik .

Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemleri Komple anahtar teslimi çözümler sağlamak amacıyla ürünlerimiz arasında temel yangın algılama sistemi ürünleri yanı sıra ihtiyaca göre yüksek hassasiyete sahip aktif duman algılama cihazları, aktif gaz algılama cihazları, motorlu ve motorsuz ışın tipi duman dedektörleri, gaz algılama ve kontrol üniteleri, SCADA ve bina yönetim sistemi arayüz üniteleri, fiber-optik sıcaklık algılama üniteleri ve benzeri algılama ve kontrol donanımını ürün ailemizde bulunduruyoruz İFS elektronik .

 • Analog sistemler
 • İnteraktif algoritma tabanlı sistemler
 • Aktif hava emmeli çok hassas duman algılama sistemleri
 • Aktif hava emmeli gaz algılama sistemleri
 • İhtiyaca özel ışın tipi duman dedektörleri
 • Alev ve kıvılcım dedektörleri
 • Kablo tipi sıcaklık algılama sistemleri
 • Fiber-optik sıcaklık algılama sistemleri
 • 160 İFS elektronik .000 adresli noktaya kadar genişleyebilen kontrol paneli ağı
 • Panel içinde entegre itfaiyeci telefonu kontrol ünitesi ve saha telefonları
 • Panel içinde entegre acil anons amplifikatörleri ve ses kontrol ünitesi
 • Kullanıcı grafik izleme ve kontrol yazılımları
 • 4 boyutlu dedektörler
 • Çeşitli hava şartlarına dayanıklı özel algılama üniteleri
 • Patlama riski olan bölgelere özel ex-proof veya kendinden emniyetli cihazlar
 • İhtiyaca göre farklı büyüklükte ve yeterlilikte paneller
 • Entegrasyon arayüz üniteleri
 • İhtiyaca özel gaz algılama dedektörleri